In English

Exploratory Metagenomic Analysis of Antibiotic Resistance Genes in Bacterial Communities. A statistical approach for classification of the bacterial resitome.

Paula Andrea Martinez Villegas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek