In English

Asymptotic Diffusion and Simplified P_N Approximation for Diffusive and Deep Penetration Problems in Charged Radiation Particle Beam

Rizwana Kausar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 27 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek