In English

Optimal design of clinical studies using the PFIM software

Jacob Leander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 54 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-04. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 159989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek