In English

Jump Modelling and Jump Risk of Exchange-Traded Certificates

Gustaf Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek