In English

Solving the Heat Equation in Connection with Electron Beam Melting

John Bondestam Malmberg ; Mikael Wallenås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek