In English

Supply Chain Localization Strategies for the Future - A study of Swedish AIE companies

Martin Andersson ; Rickard Segerdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:041, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek