In English

Vengeful Vikings Ett strategispel till Android

Anton Grönlund ; Tomas Urdell ; Andreas Eklund ; Erik Termander ; Johnny Väyrynen ; Kalle Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 90 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Rapporten behandlar utvecklandet av en spelidé för ett turordningsbaserat strategispel med fokus på flerspelarläge över nätverk, samt hur idén implementeras till plattformen Android. Rapporten kommer fortsättningvis även att dokumentera och beskriva hur arbetet med att uppnå syftet att utveckla ett turordningsbaserat strategispel uppfylls. Utöver detta kommer rapporten dessutom att behandla studier av liknande spel för olika plattformar. Utvecklingen i detta projekt sker genom en agil arbetsprocess som kommer att beskrivas samt diskuteras. Resultatet av projektet är en fungerande betaversion av Vengeful Vikings, ett turordningsbaserat strategispel unikt anpassat för att användas på Android.Publikationen registrerades 2012-07-03. Den ändrades senast 2012-08-08

CPL ID: 159958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek