In English

Tissue- Specific Gene expression Analysis

Jing Guo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 57 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-03. Den ändrades senast 2014-06-04

CPL ID: 159932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek