In English

Mathematical optimization of a returnable packaging system - minimizing the total cost of distribution using MILP

Frida Stolt ; Annelie Forslund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 109 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159928

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek