In English

Kundens vilja - programmerarens lag? - Om beställning och utveckling av Chalmers studentportal

Håkan Andersson ; Linnea Fritz ; Johan Höglund ; Victor Karlsson ; Steven Teng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 75 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Följande rapport behandlar Studentportalen, Chalmers Tekniska Högskolas webbportal, ur ett studentnära perspektiv. Genom att beskriva både utvecklingsprocessen när portalen skapades och den slutliga produkten ges en bild av hur Studentportalen kom till och vad siten är idag. Kandidatarbetet analyserar den förstudie som utfördes av projektledningen för den nya portalen, samt projektets ekonomiska villkor. Dessutom utreds siten ur prestanda- och säkerhetssynpunkt. För att sedan undersöka hur användarna upplever portalen genomfördes en enkät bland chalmerister, samt observationer och intervjuer med försökspersoner.

Denna uppsats skildrar ett antal viktiga faktorer som är förutsättningar för att ett it-projekt ska lyckas, såsom noggranna kravspecifikationer, användarcentrerad utformning, teknisk insikt och en välstrukturerad budget. Mätningar av Studentportalens prestanda, samt intrångstester av siten, visar att den lämnar mycket i övrigt att önska vad gäller tekniska lösningar.

Från fakta som framkom i användarundersökningarna konstateras att många användare anser, att trots att portalen levererar önskvärd funktionalitet, lider den av ologisk design som gör den svårnavigerad.

Slutligen presenteras i arbetet en rad förslag på förbättringar som tekniskt och användarmässigt skulle underlätta den fortsatta förvaltningen av Studentportalen.Publikationen registrerades 2012-07-03.

CPL ID: 159922

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek