In English

Water - En ersättning för Fire, baserad på versionshantering

Jesper Josefsson ; Sofia Larsson ; Linus Oleander ; Arash Rouhani-Kalleh ; Pontus Sahlberg ; Jonas Ängeslevä
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 94 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Syftet med projektet som rapporten beskriver är att utveckla ett inlämningssystem för laborationer. Systemet ska bygga på versionshantering och ska hantera inlämning via en terminalklient. Inlämning skall även vara möjlig via ett webbgränssnitt.

Systemets kärna är en webbapplikation som är baserad på open source-plattformen Gitorious, som är implementerad i Ruby on Rails. Systemet har en avancerad webbklient som itigt nyttjar MVC-strukturerade Javascript-applikationer. Processintensiva arbeten delegeras till ett system av prioritetsköer och workers. WebSocket-protokollet används för asynkron kommunikation mellan webbservern och klienten.

Systemet använder sig utav BDD-ramverket RSpec för att få en självdokumenterande, högkvalitativ kodbas.
br> Projektets omfattning visade sig vara för stort för tidsrymden av ett kandidatarbete, men resulterade i en mogen backend och ett välutvecklat gränssnitt som hanterar inlämning samt rättning av inlämningsuppgifter.Publikationen registrerades 2012-07-03. Den ändrades senast 2013-02-21

CPL ID: 159905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek