In English

NetPaint - Androidapplikation för att måla tillsammans

Marcus Aronsson ; Emma Bogren ; Erik Bogren ; Andreas Berggren ; Sebastian Pukki ; Thomas Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 101 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Det har projektet har gått ut på att ta fram en applikation för Android där en eller flera spelare kan måla ihop. Projektets huvudsakliga utmaningar har varit att skapa en interaktiv rityta och trådlös kommunikation mellan Androidtelefoner.
Utmaningen med skapandet av ritytan låg i att modellera och abstrahera elementen kopplade till ritrörelser samt metoderna för åtkomst till dessa, så att verktygen kopplade till utmålning kunde integreras. Det ålåg även ritytan att skapa och hantera nätverksmeddelanden under en flerspelar-session, för att upprätthålla en identisk bild över alla Androidtelefoner som målar tillsammans. Svårigheterna med kommunikationen mellan Androidtelefonerna var att få trådlös kommunikation via antingen TCP/IP- eller Bluetoothprotokollet och att få de meddelanden som skickas mellan telefonerna att synkroniseras utan några fel. Ett annat moment innefattade att designa ett användargränssnitt med ett tema kopplat till applikationens syfte och som var så användarvänligt som möjligt.
Gruppen har arbetat i två mindre delgrupper för att kunna nå resultat snabbare, detta eftersom projektet har haft tre omfattande arbetsområden: användargränsnitt, rityta samt nätverkskommunikation.
Resultatet är en applikation som når alla de huvudsakliga mål som var uppsatta av gruppen då projektet började.Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2012-08-08

CPL ID: 159898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek