In English

Textile Sourcing Development in Increasingly Expensive China An Investigation of Future Sourcing Strategies at IKEA

Katarina Lindh ; Klara Södergren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 99 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:067, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159896

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek