In English

A Case Study of Inhibitors for Information Flow in Global Product Portfolio Management

Carla Cleri Melo Garcia Ferreira ; Diana Galarza Pulecio
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 83 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:062, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek