In English

Strategy for Entering a New Business Segment - A case study of a diversification move with disruptive ambitions

Nils Ahlsten ; Karl Nilsson ; Lukas Segelmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 64 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:060, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159893

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek