In English

Is Project Management Support Useful? The case of software as a service (SaaS) tools in small marketing firms

Evelina Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 117 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:034, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek