In English

How to find and transfer established business A case study on transferring a US ICT business opportunity to Sweden

Ola Hofgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 52 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:028, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek