In English

Exploring inhibitors for implementation of ideas with breakthrough innovation potential - A case study of SCA Hygiene business area

Johanna Jeppsson ; Pernilla Ahlm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 150 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:015, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159888

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek