In English

Elbipo- Ett IT-system för en fritt flytande elbilspool

Andreas Andersson ; Christoffer Karlsson ; Ludwig Kjellström ; Nils Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 62 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver processen bakom utvecklingen av ett system som hanterar bokningar av elbilar inom ett avgränsat område, exempelvis en stad som Göteborg. I Sverige finns ungefär en bil per hushåll, av dessa bilar drivs majoriteten av fossila bränslen som använder förbränningsmotorer vilket i längden innebär föroreningar i luften, samt en hög bullernivå. För att reducera dessa problem syftar projektet till att skapa ett system för en elbilspool och mjukvara för att stödja systemet. Den mjukvara projektet ämnar sig att utveckla består av en webbapplikation, en Androidapplikation samt ett API som på enkelt sätt möjliggör hyrning av elbilar. Med hjälp av framtagna användningsfall utvecklades mjukvaran. Gränssnittet designades för att vara enkelt och intuitivt, så att användare ska känna sig bekväma med användning av systemet oavsett användarnivå. Därefter bedömdes systemet utifrån mjukvarutestningskriterier baserade på ISO 9126-1:2001, vilket är en internationell standard för mjukvarukvalité. Projektet resulterade i en fullt fungerande webbapplikation där grundläggande funktionalitet är implementerad, även Androidapplikationen är färdigutvecklad om än med något mindre funktionalitet. Avslutningsvis drogs slutsatser om valet av utvecklingsmetod och utvärderingsmetod, samt vad som borde gjorts annorlunda i det här projektet.Publikationen registrerades 2012-07-02.

CPL ID: 159887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek