In English

Förbättringsåtgärder inom fastighetsförvaltning - en effektivisering av planering, transport och miljö

Improvement in facilities management - streamlining of planning, transport and environmental issues

Erika Skoglund ; Bodil Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek