In English

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Design and analysis of Key Performance Indicators through identification and allocation of logistics costs at Volvo Parts Supply & Logistics

Patrik Modin ; Therese Nielsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek