In English

Implementering av passivhus i bilar

Erik Claesson ; Sofie Helmersson ; Jonas Strömsten ; Anna Willhammar ; Anders Ödling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-07-02.

CPL ID: 159867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek