In English

Framställning av förnybart flygbränsle från alger

Sofie Allert ; Susanne Björkqvist ; Kristoffer Fagerfjäll ; Anna Hansson ; Nina Johansson ; Anna Sarbring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-07-02.

CPL ID: 159866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek