In English

Lufttankning av civila flygplan

Svante Håkansson ; Siros Jahanfar ; Nebojsa Radosavljevic ; Patrik Steinwall ; Patrik Viippola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-07-02.

CPL ID: 159865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek