In English

Stoppa bussen för att kliva på

Jakob Boman ; Martin Holm ; Maria Lärkäng ; Victor Västernäs
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2012-10-04

CPL ID: 159864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek