In English

Design av produktionscell

Johan Berzén ; Niklas Bodestedt ; Martin Bäck ; Edvard Lewenhaupt ; Christian Malmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]