In English

Planering och hjälpmedel för ortopediska operationer

Simon Grunditz ; Martin Johansson ; André Liljegren ; Daniel Talani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2016-03-22

CPL ID: 159849

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek