In English

Diffusion of Innovation System Elements - A Novel Method to Study Technology Development and Its Application to Wind Power

Martin Skelton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 63 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Technology diffusion, technological innovation systems, wind powerPublikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 159843

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek