In English

Estimation of Average Chemical Content in Textile Products - The case of polyester and polyamide

Xue Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 116 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Environmental engineering, other chemical engineering, environmental chemistryPublikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 159841

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek