In English

DNA NANOTECHNOLOGY: Building and characterizing DNA-constructs for mechano-chemical studies of single DNA-ligand interaction

Hamed Heydarian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159839

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek