In English

Flexibel barnstol - Produktutveckling av en flexibel och säker barnstol

Sara Arvidsson ; Louise Broo ; Erik Dellborg ; Anna Johansson ; Clara Roginski ; Mikael Sedlacek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-29.

CPL ID: 159770

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek