In English

Ett modulärt skyddssystem i papper för extremskidåkare - konceptframtagning i marknadsföringssyfte

Axel Eriksson ; Jesper Frithiofsson ; Fredrik Ghatan ; Frida Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-29.

CPL ID: 159764

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek