In English

Analys av hållfastheten i en styrkolonnsprototyp

Strength analysis of a steering column prototype

ROBIN PERSSON ; JONATAN CONRADSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 06/2012, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek