In English

Datalyst - data node center as a catalyst for urban development

Isabella Eriksson ; Fredrik Ulander Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159736

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek