In English

Material availability at point of use - Multiple-case study in the automotive industry

Rosa Dögg Gunnarsdottir ; Greta Valdimarsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:058, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek