In English

Synthesis and characterization of hydrophilic silicone copolymers

Darija Skakic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159727

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek