In English

Modularisation of Cab Interior - Development of a Modular Side Console

Gustav Andtbacka ; Niklas Dyverfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek