In English

Assessing the Performance of the Discfilters at the Rya Wastewater Treatment Plant in Gothenburg

Yimamu Abudouweili
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:101, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Discfilters, Micro screening, Wastewater treatmentPublikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek