In English

Modelling and Analysis of Urban Flooding in Lundby-Kyrkbyn, Göteborg

Tania Sande Beiro ; Angela Serrano Manso
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:120, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stormwater management, basement flooding, MIKE URBAN, pipe filling, node flooding, pipe flooding.Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159720

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek