In English

User-Centred Development for Real Estate Enterprise Resource Planning System

Oskar Luvö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek