In English

A framework for decreasing lead times by supplier collaboration - a study performed at Mölnlycke Health Care

David Magnusson ; Paul Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:044, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159700

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek