In English

Gas-liquid mass transfer studies using planar laser induced fluorescence

Hosein Bidgoli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159654

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek