In English

Construction of a more efficient Ethylene Forming Enzyme: Development of screening strategies for increased ethylene production in yeast

Jorge Paiva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek