In English

Low Voltage Vacuum Tube Pre-Amplifier for Guitar - From User Needs to a Commercialized Product

Eric Sporer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159599

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek