In English

Molecular weight dependence of polymer leaching and mass transport through ethyl cellulose/hydroxypropyl cellulose films

Sofie Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159589

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek