In English

Dermal Drug Delivery of Gold Nanoparticles in Cubic Phase

Andreas Albrektsson ; Maria Japlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-06-27.

CPL ID: 159587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek