In English

Ligament tissue engineering with nanocellulose scaffolds

Paolo Roberto Pozzi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159585

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek