In English

Input data management in health care simulation - Industrial methodology for discrete event simulation applied in a health care system

Sofia Holmblad ; Malin Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek