In English

Input data management in health care simulation - Industrial methodology for discrete event simulation applied in a health care system

Sofia Holmblad ; Malin Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]