In English

Tailor-made silver particles by microemulsion for use in catalysts

Frida Almqvist ; Catherine Kempe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-06-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek