In English

On Stochastic Volatility in Interest Rate Dynamics

Daniel Polleryd ; Nutvadee Wongtosrad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 63 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-06-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 159531

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek